Mainsite: Surinthaisilk.com MirorSite: Thaisilk.in.th   Line id ID: thanarit.ang surinthaisilk


ยินดีต้อนรับสู่ร้านผ้าไหมส่วนตัว ราคาส่งจากแหล่งผลิต บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย   สั่งซื้อสินค้า สมัคร Reseller ขอดูเนื้อผ้าตัวอย่างฟรี
Welcome to Surinthaisilk.com
การตรวจสอบคุณภาพ l การดูแลรักษาผ้าไหม l มุมผ้าไหมแบบต่างๆ l การกะประมาณผ้า l การเลือกซื้อผ้าไหม l ผ้าไหมแท้ดูอย่างไร?
 
Contact via phone 66-81-4707000Contact via email Contact via form mail
  
Test Color Monitor WHY?
 • ทำไมจึงต้องทดสอบสีของจอภาพสี?
  ท่านทราบไหมว่าในบางครั้งจอภาพสีอาจมีสีเพี้ยนเล็กน้อยในบางค่าสี
  โดยที่ท่านอาจจะไม่รู้สึกตัว อันเนื่องมาจากจอภาพจะเพี้ยนทีละน้อยๆ
  จนผู้ที่ใช้เกิดความเคยชินและแยกไม่ออก ถ้าหากไม่มีจอภาพอีกตัวมา
  เทียบ หรือไม่สังเกตดีๆ ก็จะไม่รู้เลยว่าจอภาพมีปัญหา
 • จอภาพสีเพี้ยนมีผลเสียอย่างไร?
  แน่นอนต้องมีผลเสียกับสายตาในระยะยาว และนอกจากนั้นยังทำให้
  ภาพที่ปรากฎบนจอมีสีที่ต่างค่ากับสีจริง และแตกต่างอย่างมากจากภาพ
  ต้นฉบับเนื่องจาก แม่สี สีใดสีหนึ่งมีค่าสีไม่ถูกต้อง ทำให้การผสมสีคลาด
  เคลื่อนตัวอย่างเช่น แทนที่จะเป็นสีแดงสด แต่มีการผสมสีผิดพลาดทำ
  ให้แสดงผลเป็นสีฟ้าไปเลย เป็นต้น
 • สามารถทดสอบจอภาพของท่านด้วยวิธีง่ายๆ
  โดยดูในตารางสีว่าสีหลักๆ ที่มีตัวอักษรระบุไว้ พื้นหลังของตัวอักษร
  ตรงตามที่ระบุหรือไม่ หากตรงทุกสีแสดงว่าปกติ แต่หากมีสีใดสีหนึ่ง
  ไม่ตรงตามตัวอักษรแสดงว่าไม่ปกติ ควรหาทางแก้ไข เพราะหากแสดงสี
  ไม่ถูกต้องก็จะทำให้สีของผ้าไหมใน Website ผิดพลาดไปจากความเป็นจริง
 • หากตรวจสอบแล้วค่าสีถูกต้องทุกสีท่านจะสามารถดูสีผ้าไหมในจอ Monitor
  ได้ใกล้เคียงกับสีของผ้าไหมจริงในระดับหนึ่ง สีของผ้าไหมในจอ Monitor
  ของท่านอาจเข้มหรืออ่อนกว่าของจริงเล็กน้อยอันเนื่องมาจากการปรับค่า
  ความเข้ม-สว่างของจอ Monitor ที่แตกต่างกัน หากท่านต้องการผ้าไหมที่มีสี
  ที่แน่นอนและตรง 100% ท่านสามารถขอตัวอย่างเนื้อผ้า ในส่วนของผ้าหลา
  เฉพาะหมวด "ผ้าไหมสีพื้นและลายทันสมัย" ได้ที่หน้า ขอดูเนื้อผ้าตัวอย่าง
  ส่วนในหมวดอื่นๆที่มีการทอเป็นผืนหรือชุดซึ่งไม่มีตัวอย่างชิ้นผ้า อันเนื่องมาจาก
  การทอที่จำกัดรวมถึงสีและลายมีการเปลี่ยนแปลงตามแฟชั่นเร็ว ท่านอาจจะสอบ
  ถามเกี่ยวกับสีเพิ่มเติม หรือ ใช้ผ้าสีพื้นในการอ้างอิงสี ให้ใกล้เคียง ในกรณีที่มี
  ตัวอย่าง ทางร้านก็สามารถตัดและจัดส่งให้ชมและสัมผัสเนื้อผ้าดูก่อนได้


ค่าสีและตัวอัษรระบุสีที่ถูกต้อง
Test Color Monitor
RED
แดง
Orange
ส้ม
Yellow
เหลือง
Green
เขียว
SkyBlu
ฟ้า
Blu
น้ำเงิน
Purple
ม่วง
Pink
ชมพู

 • หากท่าน มีคำถามเพิ่มเติมกรุณาสอบถามโดยกรอกแบบฟอร์ม ที่นี่ครับ
Product Categories
(ผ้าไหมสีพื้นและลายทันสมัย)
ผ้าไหมสีพื้นเนื้อเนียนเรียบ
รุ่นเพชร ผ้าไหมสีพื้นเนื้อเรียบ
ผ้าไหมสีพื้นเนื้อหนา
ผ้าไหมพิมพ์ลาย
ผ้าไหมยกดอกลูกแก้ว
ผ้าไหมลายสก็อตเนื้อเรียบ
ผ้าไหมลายสก็อตเนื้อหนา
ผ้าไหมลาย multi color

Thaisilk zafari suit
(เสื้อสูทผ้าไหมซาฟารี)
เสื้อซาฟารี(ผ้าไหมสีพื้น)
เสื้อซาฟารี(ผ้าไหมพื้นเมือง)
เสื้อซาฟารี(ผ้าไหมยกดอก)
เสื้อซาฟารี(ผ้าไหมลายสก็อต)
เสื้อซาฟารี(ผ้าไหมเกล็ดเต่า)

Thaisilk Necktie
(เน็คไทล์ผ้าไหมไทย100%)
เน็คไทล์ผ้าไหมสีพื้นเนื้อเรียบ
เน็คไทล์ผ้าไหมพิมพ์ลาย
เน็คไทล์ผ้าไหมยกดอก
เน็คไทล์ผ้าไหมลายสก็อต
เน็คไทล์ผ้าไหมลายพื้นเมือง

ผ้าพันคอไหม
(ผ้าไหมพันคอ,สไบคลุมไหล่)
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกเนื้อพิเศษ
ผ้าพันคอไหมลายบาลู
ผ้าพันคอไหมลายบาลูเนื้อพิเศษ
ผ้าพันคอไหมมัดหมี่เนื้อนุ่ม
ผ้าพันคอผ้าไหมลายบาติก
ผ้าพันคอคลุมไหล่ไหมบาติก
ผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมลายบาติก
ผ้าเช็ดหน้าไหม ลายมัดย้อม
ผ้าพันคอไหม ลายมัดย้อม
ผ้าคลุมไหล่ไหมบาติกผืนสี่เหลี่ยม
ผ้าพันคอไหมยกดอกมัดย้อม
ผ้าพันคอไหมยกดอกลูกแก้ว
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกบาติก
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกบาติกยาว
สไบไหมยกดอกลูกแก้วมัดหมี่
ผ้าพันคอไหมลูกแก้วมัดหมี่ผืนเล็ก
ผ้าพันคอลูกแก้วมัดหมี่ลายช้าง
ผ้าพันคอคลุมไหล่ไหมลายรังผึ้ง
ผ้าพันคอไหมยกดอกมัดย้อม
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกลูกแก้ว
ผ้าพันคอไหมยกดอกลูกแก้ว
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกราชวัตร
ผ้าสไบไหมลูกแก้วมัดหมี่เพ้นท์

ผ้าไหมลายโบราณ
(ผ้าไหมลวดลายโบราณดั้งเดิม)
ผ้าไหมยกดอกและหน้านาง
ผ้าไหมปักลาย(อบไอน้ำ)
ผ้าไหมยกดอกลูกแก้ว มีเชิง
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอก
ผ้าไหมยกดอกชนิดทอลายเต็ม
ผ้าไหมยกดอกลูกแก้วมัดหมี่
ผ้าไหมลูกแก้วมัดหมี่ทอลายเต็ม
ผ้าไหมมัดหมี่ลายนกยูง
ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล
ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัมพรม
ผ้าโสร่งไหมลายหางกระรอก
ผ้าไหมลายมัดหมี่พื้นเมือง3ตะกอ
ผ้าไหมลายมัดหมี่พื้นเมือง
ผ้าไหมลายมัดหมี่คั่น
ผ้าไหมลายมัดหมี่3ตะกอพิเศษ
ผ้าไหมพื้นเมืองลายกะเอ็ด,รุนซีม

ผ้าไหมมัดหมี่แบบต่างๆ
(ผ้าไหมมัดหมี่และสไบมัดหมี่)
ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกอ(พื้น+ลาย)
ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ(พื้น+ลาย)
ผ้าไหมลายมัดหมี่พื้นเมือง2ตะกอ
ผ้าไหมลายมัดหมี่พื้นเมือง3ตะกอ
ผ้าไหมลายมัดหมี่3ตะกอพิเศษ
ผ้าไหมมัดหมี่ลายหางกระรอก
ผ้าไหมลูกแก้วมัดหมี่
ผ้าไหมมัดหมี่ลายนกยูง
ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล
ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัมพรม
ผ้าไหมพื้นเมืองลายกะเอ็ด,รุนซีม
สไบไหมยกดอกลูกแก้วมัดหมี่

ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมไทย
(ของขวัญของฝากจากผ้าไหม)
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม
ดอกไม้ผ้าไหมแบบ(ช่อ)มีก้าน
กระเป๋าสตางค์ผ้าไหมทรงโค้ง
กระเป๋าสตางค์ผ้าไหมทรงพัด
กระเป๋าสตางค์ผ้าไหมสี่เหลี่ยม
กระเป๋าสตางค์ผ้าไหมขนาดกลาง


(เสื้อผ้าไหมสุภาพสตรี)
เสื้อผ้าไหมสุภาพสตรี

กลับขึ้นด้านบนของหน้า
RED
Orange
Yellow
Green
SkyBlu
Blu
Purple
Pink
 


หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถ Click ที่นี่ เพื่อส่งข้อความมาที่ร้านโดยตรง
หรือติดต่อได้โดยตรงที่ ร้านสุรินทร์ไหมไทย
3/1-2 ถ.ศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ สินค้าในเว็บ
ได้ที่ Line id: thanarit.ang

Line-QR code
 
l
   
r
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้อย่างสมบูรณ์ด้วยโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chrome
SurinThaisilk.com ; © December 2000 : เงื่อนไขในการคืนและเปลี่ยนสินค้า