Mainsite: Surinthaisilk.com MirorSite: Thaisilk.in.th   Line id ID: thanarit.ang surinthaisilk


ยินดีต้อนรับสู่ร้านผ้าไหมส่วนตัว ราคาส่งจากแหล่งผลิต บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย   สั่งซื้อสินค้า สมัคร Reseller ขอดูเนื้อผ้าตัวอย่างฟรี
Welcome to Surinthaisilk.com
การตรวจสอบคุณภาพ l การดูแลรักษาผ้าไหม l มุมผ้าไหมแบบต่างๆ l การกะประมาณผ้า l การเลือกซื้อผ้าไหม l ผ้าไหมแท้ดูอย่างไร?
 
Contact via phone 66-81-4707000Contact via email Contact via form mail
  
การตรวจสอบคุณภาพและคัดเลือกผ้าไหมก่อนนำมาจำหน่าย

เนื่องจากผ้าไหมเป็นหัตถกรรมซึ่งเกิดจากผลผลิตจากธรรมชาติทั้งวัตถุดิบและกระบวนการใน
การทอก่อนจะมาเป็นผ้าไหม1ผืน  ผ้าไหมแต่ละผืนจะมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวอันเนื่องมา
จากผู้ทอ การออกแบบในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกัน รวมทั้งวัตถุดิบหลักสำคัญอันได้แก่เส้นไหม
ชนิดเรียบ,หยาบหรือมีขี้ไหม ล้วนเป็นส่วนสำคัญในเอกลักษณ์ของผ้าไทยเพราะฉะนั้นงานหัตถกรรม
ของผ้าไหมไทยจึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบและวัดคุณค่ามาตรฐานเหมือนดังเช่นผ้าชนิดอื่น
ที่เป็นงานอุตสาหกรรมและผลิตเพื่อจำนวนมากได้ การตรวจสอบและคัดเลือกจึงมีความแตกต่างกัน
การตรวจสอบคุณภาพของเรา     


1.ความสม่ำเสมอของสี

    เราต้องตรวจดูความเรียบร้อยของสีทั้งผืน ให้มีสีที่สม่ำเสมอเป็นที่รับได้ ในกรณีที่เป็นลายริ้ว
อย่างสม่ำเสมอดูแปลกและเป็นเอกลักษณอย่างนี้จะเป็นที่นิยมส่วนในกรณีที่สีต่างกันอย่างชัดเจน
เช่นซีกหนึ่งสีฟ้าส่วนอีกซีกหนึ่งสีต่างออกไปในกรณีนี้จะไม่ผ่านการคัดเลือก ต้องคัดทิ้งออกไป
สาเหตุที่ทำให้สีไม่สม่ำเสมอส่วนใหญ่เกิดจากเส้นไหมที่นำมาทอมีการอุ้มสีไม่เสมอกัน
ผู้ทอจึงต้องมีความชำนาญอย่างมากในการเลือกเส้นไหมและกระบวนการในการย้อมสีต้องพิถีพิถัน
เพราะเส้นไหมดิบจะไม่สามารถมองเห็นความแตกต่างได้ชัดนักต่อให้ผ่านการฟอกย้อมสีแล้ว
ก็อาจจะเห็นได้ไม่ชัด จึงเป็นเรื่องของภูมิความรู้หรือความชำนาญเฉพาะด้านของผู้ทอแต่ละคนใน
การคัดเลือกวัตถุดิบ และดำเนินกระบวนการต่างๆด้วยความพิถีพิถันและรอบคอบ
2.ความสม่ำเสมอของลาย
    ในเรื่องของลายต้องใช้ความละเอียดในการคัดเลือกเพิ่มขึ้นและนานๆ จะมีมาซักครั้งหนึ่ง
คือเรื่องขนาดของลายที่ใหญ่เล็กไม่เสมอกัน ที่มองเห็นอย่างชัดเจนและไม่ได้ถูกออกแบบไว้
ก่อน คือมีเพียงบางจุดที่ใหญ่หรือเล็กในกรณีนี้จะไม่ผ่านการคัดเลือก ต้องคัดทิ้งออกไป แต่ใน
กรณีที่ลายนั้น ๆ มีการออกแบบมาก่อนเป็นลายดั้งเดิม และมีความสม่ำเสมอของลาย ใหญ่เล็ก
อย่างสวยงาม ในกรณีนี้เป็นที่ยอมรับได้ เพราะเป็นลายที่มีเอกลักษณ์และต้องใช้ทักษะในการทอ
และออกแบบสูง
สาเหตที่ทำให้ลายไม่สม่ำเสมอ เกิดจากความบกพร่องในกระบวนการทอ ทำให้ลายไม่ต่อเนื่อง
เช่น เส้นไหมขาดทำให้เกิดการเลื่อนของลายที่มัดย้อมไว้แล้ว


3.เนื้อผ้า
     เนื้อผ้าที่จะผ่านการคัดเลือกต้องมีเนื้อแน่นพอสมควรไม่บางหรือหลวมจนเกินไปผ้าไหม
จะมีเนื้อผ้าทั้งแบบเรียบและแบบหยาบ ในแบบเรียบอาจจะมีขี้ไหมอยู่บ้าง ซึ่งเป็นที่รับได้ ส่วน
ในแบบหยาบจะมีขี้ไหมอยู่ตลอดทั้งผืน ซึ่งทอจากเส้นไหมบ้านที่มีลักษณะตะปุ่มตะป่ำไม่เรียบ
ในปัจจุบันนี้เป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างสูง และหายากในปัจจุบัน
สาเหตุที่เนื้อผ้าหลวม เกิดจากฟันฟืมห่างเพราะเก่าแล้ว หรือผู้ทอทอได้ไม่แน่นhttp://Www.ThaiSilk.in.th
http://Www.SurinThaiSilk.COM

ศูนย์รวมผ้าไหมคุณภาพดีส่งตรงจากแหล่งวัตถุดิบและแหล่งผลิตชั้นนำของไทย
Product Categories
(ผ้าไหมสีพื้นและลายทันสมัย)
ผ้าไหมสีพื้นเนื้อเนียนเรียบ
รุ่นเพชร ผ้าไหมสีพื้นเนื้อเรียบ
ผ้าไหมสีพื้นเนื้อหนา
ผ้าไหมพิมพ์ลาย
ผ้าไหมยกดอกลูกแก้ว
ผ้าไหมลายสก็อตเนื้อเรียบ
ผ้าไหมลายสก็อตเนื้อหนา
ผ้าไหมลาย multi color

Thaisilk zafari suit
(เสื้อสูทผ้าไหมซาฟารี)
เสื้อซาฟารี(ผ้าไหมสีพื้น)
เสื้อซาฟารี(ผ้าไหมพื้นเมือง)
เสื้อซาฟารี(ผ้าไหมยกดอก)
เสื้อซาฟารี(ผ้าไหมลายสก็อต)
เสื้อซาฟารี(ผ้าไหมเกล็ดเต่า)

Thaisilk Necktie
(เน็คไทล์ผ้าไหมไทย100%)
เน็คไทล์ผ้าไหมสีพื้นเนื้อเรียบ
เน็คไทล์ผ้าไหมพิมพ์ลาย
เน็คไทล์ผ้าไหมยกดอก
เน็คไทล์ผ้าไหมลายสก็อต
เน็คไทล์ผ้าไหมลายพื้นเมือง

ผ้าพันคอไหม
(ผ้าไหมพันคอ,สไบคลุมไหล่)
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกเนื้อพิเศษ
ผ้าพันคอไหมลายบาลู
ผ้าพันคอไหมลายบาลูเนื้อพิเศษ
ผ้าพันคอไหมมัดหมี่เนื้อนุ่ม
ผ้าพันคอผ้าไหมลายบาติก
ผ้าพันคอคลุมไหล่ไหมบาติก
ผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมลายบาติก
ผ้าเช็ดหน้าไหม ลายมัดย้อม
ผ้าพันคอไหม ลายมัดย้อม
ผ้าคลุมไหล่ไหมบาติกผืนสี่เหลี่ยม
ผ้าพันคอไหมยกดอกมัดย้อม
ผ้าพันคอไหมยกดอกลูกแก้ว
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกบาติก
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกบาติกยาว
สไบไหมยกดอกลูกแก้วมัดหมี่
ผ้าพันคอไหมลูกแก้วมัดหมี่ผืนเล็ก
ผ้าพันคอลูกแก้วมัดหมี่ลายช้าง
ผ้าพันคอคลุมไหล่ไหมลายรังผึ้ง
ผ้าพันคอไหมยกดอกมัดย้อม
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกลูกแก้ว
ผ้าพันคอไหมยกดอกลูกแก้ว
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกราชวัตร
ผ้าสไบไหมลูกแก้วมัดหมี่เพ้นท์

ผ้าไหมลายโบราณ
(ผ้าไหมลวดลายโบราณดั้งเดิม)
ผ้าไหมยกดอกและหน้านาง
ผ้าไหมปักลาย(อบไอน้ำ)
ผ้าไหมยกดอกลูกแก้ว มีเชิง
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอก
ผ้าไหมยกดอกชนิดทอลายเต็ม
ผ้าไหมยกดอกลูกแก้วมัดหมี่
ผ้าไหมลูกแก้วมัดหมี่ทอลายเต็ม
ผ้าไหมมัดหมี่ลายนกยูง
ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล
ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัมพรม
ผ้าโสร่งไหมลายหางกระรอก
ผ้าไหมลายมัดหมี่พื้นเมือง3ตะกอ
ผ้าไหมลายมัดหมี่พื้นเมือง
ผ้าไหมลายมัดหมี่คั่น
ผ้าไหมลายมัดหมี่3ตะกอพิเศษ
ผ้าไหมพื้นเมืองลายกะเอ็ด,รุนซีม

ผ้าไหมมัดหมี่แบบต่างๆ
(ผ้าไหมมัดหมี่และสไบมัดหมี่)
ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกอ(พื้น+ลาย)
ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ(พื้น+ลาย)
ผ้าไหมลายมัดหมี่พื้นเมือง2ตะกอ
ผ้าไหมลายมัดหมี่พื้นเมือง3ตะกอ
ผ้าไหมลายมัดหมี่3ตะกอพิเศษ
ผ้าไหมมัดหมี่ลายหางกระรอก
ผ้าไหมลูกแก้วมัดหมี่
ผ้าไหมมัดหมี่ลายนกยูง
ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล
ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัมพรม
ผ้าไหมพื้นเมืองลายกะเอ็ด,รุนซีม
สไบไหมยกดอกลูกแก้วมัดหมี่

ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมไทย
(ของขวัญของฝากจากผ้าไหม)
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม
ดอกไม้ผ้าไหมแบบ(ช่อ)มีก้าน
กระเป๋าสตางค์ผ้าไหมทรงโค้ง
กระเป๋าสตางค์ผ้าไหมทรงพัด
กระเป๋าสตางค์ผ้าไหมสี่เหลี่ยม
กระเป๋าสตางค์ผ้าไหมขนาดกลาง


(เสื้อผ้าไหมสุภาพสตรี)
เสื้อผ้าไหมสุภาพสตรี

กลับขึ้นด้านบนของหน้า
RED
Orange
Yellow
Green
SkyBlu
Blu
Purple
Pink
 


หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถ Click ที่นี่ เพื่อส่งข้อความมาที่ร้านโดยตรง
หรือติดต่อได้โดยตรงที่ ร้านสุรินทร์ไหมไทย
3/1-2 ถ.ศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ สินค้าในเว็บ
ได้ที่ Line id: thanarit.ang

Line-QR code
 
l
   
r
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้อย่างสมบูรณ์ด้วยโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chrome
SurinThaisilk.com ; © December 2000 : เงื่อนไขในการคืนและเปลี่ยนสินค้า